โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

8 กรกฎาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน อบต.แม่อูคอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
เคสที่ 1 :อาศัยยุ้งเก็บข้าวของน้องชายเป็นที่หลับนอน ไม่มีที่นอน หมอน มุ้ง ที่ถูกสุขลักษณะ
เคสที่ 2 : มีโรคประจำตัว (จิตเวช) ไม่มีรายได้ ไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ต้องอาศัยห้องน้ำของคนข้างบ้าน

#การช่วยเหลือ : นำเรื่องเข้าที่ประชุมให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านตามที่ร้องขอ และประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด