โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดยนายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2561 ณ บ้านแม่อูคอหลวง หมู่ที่ 5 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์