โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยร่วมฟังธรรมเทศนา พร้อมกับถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยทาน เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์บ้านปู่กู หมู่ 4 ต. แม่อูคอ

Categories: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม