โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่อูคอ

อบต.แม่อูคอ ร่วมกับ กองทุน สปสช.อบต.แม่อูคอ และ ศูนย์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่อูคอ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด