โครงการอบรมการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านหัวแม่สุริน หมู่ 2

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดทำโครงการอบรมการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านหัวแม่สุริน หมู่ 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ประจำปี 2652 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ สำนักสงฆ์บ้านหัวแม่สุริน หมู่ 2 ตำบลแม่อูคอ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสมเพชร มิ่งมรกต รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

Categories: ภาพกิจกรรม,สถานที่ท่องเที่ยว,สำนักงานปลัด