โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่อูคอ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่อูคอ ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด