โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตำบลแม่อูคอ ประจำปี 2561 (อบรมอาชีพนวดแผนไทย)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตำบลแม่อูคอ ประจำปี 2561 โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 (วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อบรมอาชีพนวดแผนไทย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,สำนักงานปลัด