โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่อูคอ ประจำปี 2562 (สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงและเหรียญโปรยทาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่อูคอ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562
(วันที่ 18 กันยายน 2562 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงและเหรียญโปรยทาน)

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด