โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่อูคอ ประจำปี 2562 (ออกแบบเว็บเพจ และเทคนิคการขายของออนไลน์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่อูคอ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2562 ออกแบบเว็บเพจ และเทคนิคการขายของออนไลน์)

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักงานปลัด