ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แม่อูคอ
Read More