Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่อูคอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสี…
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีความประสงค์สรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่…
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.แม่อูคอ ร่วมกับ กองทุน สปสช.อบต.แม่อูคอ และ ศูนย์ผู้สูงอายุที่มีภา…

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภา…
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้…
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย…