Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

Read More

Read More

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1
Read More

Read More

ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แม่อูคอ
Read More

คณะกรรมการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่อูคอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสี…
Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีความประสงค์สรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่…
Read More

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดยนายกบุญส…
Read More