Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แม่อูคอ
Read More

คณะกรรมการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่อูคอ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสี…
Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ มีความประสงค์สรรหาพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่…
Read More

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ นำโดยนายกบุญส…
Read More

อบต.แม่อูคอ ร่วมกับ กองทุน สปสช.อบต.แม่อูคอ และ ศูนย์ผู้สูงอายุที่มีภา…
Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภา…
Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
Read More

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้…
Read More