กองช่าง

นายทรงกลด อุ่นนุช
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
เบอร์โทร : 063-6904979

นายจันทรัก ธนานนท์ปรีชากุล
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 080-7637589

นายณัฐดนัย ทานศิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์โทร : 063-31097583