กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง จำนวน 36 จังหวัด 1,416 สำนักงาน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม