กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านแม่อูคอหลวง ม.5 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.มส.

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายกธารา ชมสมองเลิศ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านแม่อูคอหลวง ม.5 ต.แม่อูคอ โดยมีนายอำเภอขุนยวมเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะหน่วยงานราชการอำเภอขุนยวม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม