รับมอบรถกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนครเชียงใหม่

วั นที่ 1กรกฎาคม2567 นายกธารา ชมสมองเลิศ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ รับมอบรถกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านด้านงานกู้ชีพกู้ภัยในพื้นตำบลแม่อูคอ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แม่อูคอ พี่น้องชาวบ้านตำบลแม่อูคอขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนครเชียงใหม่เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม